ad1
ad2
ad3

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

来源:辽宁在线    发布时间:2017-08-19 12:56   作者:安靖

原标题:这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

.

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲繁忙的大港

今天我不想说话,因为这几天天气很任性,又热有闷!

可是奈何好想为你写一首诗

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲瑞岩四宜亭

等我回家好好想想

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲泰山路夜景

未来,某一天,念给你听!

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲柴桥泸江

有没有人告诉你,这里是属于最幸福的城市

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲小港小浃江

家在大海边,冬韵让四季和谐,夏天使爱情更美丽!

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲港湾雾潮

上班的日子我会努力奋斗~~~~~~~~~~

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲北仑城区

休息的时间喜欢在这里跳舞~~~~~

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲ 体艺中心广场

假日的时候我也可以约上朋友一起逛吃逛吃,还可以成全一个人的旅行,享受一个人的精彩~

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲富邦广场夜景

假日,你想恋爱,告白,这里绝对比私奔到月球还要high

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲九峰山梅花园

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲凤凰山海港乐园夜景

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲中国港口博物馆

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲中营风力发电站

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲瑞岩芝水秀色

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲瑞岩秋色

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲总台山风力发电古烽火台新气象

..........................................................................................................................................

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲梅山花海

..........................................................................................................................................

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲北仑体艺中心夜景航拍

..........................................................................................................................................

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲城湾水库

..........................................................................................................................................

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

▲洋沙山

这封无字情书火了!一封北仑人都在传的情书…

......................................................................................................................................................................................................................................................................................返回搜狐,查看更多